Evankeliumi Johanneksen mukaan

3 LUKU.

1. Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Joh. 7:50; Joh. 19:39 2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Joh. 9:16; Joh. 9:33; Ap.t. 10:38 3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Tiit. 3:5; 1Piet. 1:23 4. Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" 5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Hes. 36:25-27; Mark. 16:16; Ef. 5:26 6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 1Moos. 5:3; 1Moos. 6:3; Ps. 51:7; Ps. 51:12; Joh. 1:13; Ef. 2:3 7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Ps. 135:7; Saarn. 11:5; 1Kor. 2:11 9. Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" 10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! 11. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Joh. 3:32; Joh. 7:16; Joh. 8:28; Joh. 12:49 12. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Sananl. 30:4; Joh. 6:62; Ef. 4:9 14. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 4Moos. 21:9; Joh. 8:28; Joh. 12:32 15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Mark. 16:16; Joh. 6:40; Joh. 20:31; 1Joh. 5:10-12 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Room. 5:8; Room. 8:32; 1Joh. 4:9-10 17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joh. 12:47; 1Joh. 4:14 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Joh. 5:24; Ap.t. 4:12 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Joh. 1:5; Joh. 1:9-11; 1Joh. 3:12 20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Job 24:13-16; 1Kor. 14:24 21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt." 22. Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Joh. 4:1-2 23. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Matt. 3:6; Mark. 1:5 24. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. Matt. 14:3 25. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. 26. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä". Joh. 1:15; Joh. 1:30 27. Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. 1Kor. 4:7; Jaak. 1:17 28. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Mal. 3:1; Mark. 1:2; Luuk. 1:17; Luuk. 7:27; Joh. 1:20 29. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Matt. 9:15 30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. 31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Joh. 8:23; 1Kor. 15:47 32. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Jes. 53:1; Joh. 3:11; Joh. 5:19-20; Joh. 8:26; Joh. 12:49; Joh. 14:10 33. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Room. 3:4; 1Joh. 5:10 34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. Jes. 11:2; Ap.t. 10:38; Ef. 4:7 35. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Matt. 11:27; Matt. 28:18; Luuk. 10:22; Joh. 13:3; Joh. 17:2; Hebr. 2:8 36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." Joh. 6:47; 1Joh. 5:11-12Kirjaudu
Rekisteröidy