Jaakobin kirje

LUKU 5

Rikkaiden tuomio

1. Kuulkaa, te rikkaat! Itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Luuk. 6:24; 1. Tim. 6:9 2. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Matt. 6:19 3. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan, ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. 4. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa: se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 3. Moos. 19:13; 5. Moos. 24:14-15; Mal. 3:5 5. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä, te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Job 21:12-13; Luuk. 12:19; Luuk. 16:19 6. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman; ei hän asetu teitä vastaan. Matt. 5:39

Herran tulon kärsivällinen odotus

7. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin: kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. 5. Moos. 11:14; Sak. 10:1 8. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. 1. Kor. 10:11 9. Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. 10. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Matt. 5:12 11. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksiantava. Job 1:22; Ps. 103:8

Vannomisesta

12. Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: "Kyllä", kun kiellätte, sanokaa: "Ei." Muutoin teitä kohtaa tuomio. Matt. 5:33-37; 2. Kor. 1:17-18

Rukouksen voima

13. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Fil. 4:6 14. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, Mark. 6:13 15. ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Mark. 2:5 16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. 1. Joh. 1:9; Sananl. 15:29 17. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. 1. Kun. 17:1; Luuk. 4:25; sir 48:3 18. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. 1. Kun. 18:41

Vastuu eksyneestä

19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, Sananl. 10:12; Matt. 18:15; Gal. 6:1 20. niin tietäkää tämä: joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit.Kirjaudu
Rekisteröidy