Evankeliumi Johanneksen mukaan

Luku 3

Jeesus ja Nikodemos

1. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Joh. 19:39 2. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Joh. 9:16; Joh. 9:33; Ap. t. 10:38 3. Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." 1. Piet. 1:3; 1. Piet. 1:23 4. Nikodemos kysyi: "Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?" 5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Joh. 4:14 6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 1. Moos. 6:3; Joh. 1:13 7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8. Tuuli9 puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen Hengestä syntyneen laita." Saarn. 11:5; 1. Kor. 2:11{Kreikankielinen sana <pneuma> tarkoittaa sekä henkeä että tuulta.} 9. Nikodemos kysyi häneltä: "Kuinka tämä kaikki voi tapahtua?" 10. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? 11. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Joh. 3:32; Joh. 12:49 12. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? 13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, Ihmisen Poika. Sananl. 30:4; Joh. 6:62; Room. 10:6; Ef. 4:9 14. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava, 4. Moos. 21:9; Joh. 8:28 15. että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Mark. 16:16; Joh. 20:31 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Room. 5:8; 1. Joh. 4:9-10 17. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Joh. 12:47 18. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen. Joh. 5:24 19. Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Job 20:12-14; Joh. 9:39 20. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Job 24:13-16; 1. Kor. 14:24 21. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt."

Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta

22. Tämän jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle. Hän oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. 23. Myös Johannes kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Matt. 3:6; Mark. 1:5 24. Johannesta ei ollut näet vielä heitetty vankeuteen. Matt. 14:3 25. Kerran Johanneksen opetuslasten ja erään juutalaisen välillä syntyi kiistelyä puhdistautumisesta. 26. He tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella ja josta sinä annoit todistuksen, kastaa, ja kaikki menevät hänen luokseen." Joh. 1:15; Joh. 1:30 27. Johannes vastasi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Jaak. 1:17 28. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin: 'En minä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään.' Mal. 3:1; Luuk. 1:17 29. Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä, joka on läsnä ja kuuntelee sulhasta, iloitsee suuresti hänen äänestään. Nyt tämä minun iloni on täydellinen. 30. Hänen tulee kasvaa mutta minun vähetä. 31. Hän, joka tulee ylhäältä, on kaikkien yläpuolella. Joka on maasta, on maata ja maallisista hän puhuu. Hän, joka tulee taivaasta, on kaikkien yläpuolella. Joh. 8:23; 1. Kor. 15:47 32. Hän todistaa siitä, mitä hän on nähnyt ja kuullut, mutta hänen todistustaan ei kukaan ota vastaan. Jes. 53:1; Joh. 3:11; Joh. 8:26; Joh. 14:10 33. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, vahvistaa sinetillä, että Jumala on totuudellinen. 1. Joh. 5:10 34. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna Henkeä mitalla. Jes. 11:2; Ap. t. 10:38 35. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä. Matt. 11:27; Matt. 28:18 36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään." Joh. 6:47; 1. Joh. 5:11-12Kirjaudu
Rekisteröidy