Juudaksen kirje

1. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastettuja ja Jeesukselle Kristukselle varjeltuja1. Jaak. 1:1; 1. Piet. 1:5{Tai: "Jeesuksessa Kristuksessa varjeltuja".} 2. Lisääntyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. 2. Piet. 1:2

Syy kirjeen kirjoittamiseen

3. Rakkaani! Olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Fil. 1:27; 1. Tim. 6:12 4. Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tit. 1:16; 2. Piet. 2:1-3; 2. Piet. 2:19

Varoittavat esimerkit

5. Vaikka jo olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka kerran pelasti kansan Egyptistä, toisella kertaa tuhosi ne, jotka eivät uskoneet. 4. Moos. 14:29; 1. Kor. 10:5; Hepr. 3:17-19 6. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan vaan jättivät oman asuinsijansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi suurta tuomion päivää varten2. 2. Piet. 2:4{Kirj.: "suuren päivän tuomiota varten".} 7. Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin lihan himoihin3, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. 1. Moos. 19:23-25; 2. Piet. 2:6

Kuvaus vääristä opettajista

8. Yhtä kaikki myös nämä uneksijat samalla tavoin saastuttavat ruumiinsa4, halveksivat herruutta ja herjaavat kirkkauden henkiolentoja. 2. Piet. 2:10{Kirj.: "lihansa".} 9. Ei edes ylienkeli Miikael riidellessään ja väitellessään Paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista uskaltanut langettaa herjaavaa tuomiota vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!" 5. Moos. 34:6; Sak. 3:2; 2. Piet. 2:11 10. Nämä ihmiset sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne mutta minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tajuavat, ja näin tuottavat itselleen turmion. 2. Piet. 2:12 11. Voi heitä! He kulkevat Kainin tietä, palkan vuoksi he heittäytyvät Bileamin eksytykseen, ja he tuhoutuvat kapinointiinsa kuin Koorah. 4. Moos. 16:1; 4. Moos. 22:7; 4. Moos. 22:11; 2. Piet. 2:15 12. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkausaterioillanne juhliessaan röyhkeästi ja kestitessään itseään. He ovat vedettömiä, tuulessa ajelehtivia pilviä, myöhäissyksyn puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita ja juuriltaan reväistyjä, Sananl. 25:14; 2. Piet. 2:17 13. rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omaa häpeäänsä, harhailevia tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkkä pimeys. Jes. 57:20 14. Myös heitä tarkoittaa Hanok, Aadamista seitsemäs, ennustaessaan: "Katso, Herra tulee kymmenientuhansien pyhiensä kanssa51. Moos. 5:21-24; 2. Tess. 1:10; Ilm. 1:7{Apokryfinen Eenokin (Hanokin) kirja, luku 1.} 15. panemaan kaikki tuomiolle ja osoittamaan kaikki ihmiset syyllisiksi kaikkiin jumalattomiin tekoihin, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikkiin julkeisiin puheisiin, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet." Matt. 25:31 16. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Ps. 73:8-9; Luuk. 16:8; 2. Piet. 2:18

Muistakaa apostolien sanoja

17. Mutta te, rakkaani, muistakaa ne sanat, jotka Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. 18. Hehän sanoivat teille, että viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa mukaan. 1. Tim. 4:1; 2. Piet. 2:1; 2. Piet. 3:3 19. Juuri nämä saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, Henkeä heillä ei ole. 1. Kor. 2:14; Ef. 6:18 20. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa Pyhässä Hengessä Kol. 2:7; 1. Tess. 5:11 21. ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. 1. Kor. 1:7 22. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Aam. 4:11; Sak. 3:2 23. Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtaen heitä, inhoten ruumiin6 tahraamaa vaatettakin. Jaak. 5:19; Ilm. 3:4{Kirj.: "lihan".}

Kunnia Jumalalle!

24. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina, Room. 16:25; 1. Kor. 1:8 25. hänelle, ainoalle Jumalalle, meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteettius, voima ja valta, ennen aikojen alkua ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. 1. Piet. 5:11Kirjaudu
Rekisteröidy