1Tim.

6. luku

Orjista ja heidän isännistään

1. Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiään kaiken kunnioituksen arvoisina, jotta Jumalan nimeä ja oppia ei häväistäisi. Room. 2:24; Ef. 6:5,6; Kol. 3:22,23; Tit. 2:9; 1. Piet. 2:182. Mutta ne, joilla on uskovat isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sen tähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja ottavat osaa hyvän tekemiseen. Tätä opeta ja kehota. 3. Jos joku opettaa muuta oppia eikä pitäydy Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalanpelon mukainen, Gal. 1:6,7; 1. Tim. 1:3,4; 2. Tim. 1:134. hän on ylpistynyt eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymysten ja sanakiistojen kipeä. Niistä syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, 1. Kor. 8:2; 2. Tim. 2:14; 2. Tim. 2:23; 2. Tim. 3:8; Tit. 1:11; Tit. 3:95. alituisia kiistoja niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalanpelkoa keinona voiton saamiseen. Pysy erossa sellaisista. Room. 16:176. Mutta suuri voitto onkin jumalanpelko yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sananl. 15:16; Fil. 4:11,12; 1. Tim. 4:87. Sillä emme ole tuoneet mitään maailmaan. Selvää on, ettemme voi myöskään täältä mitään viedä. Job 1:21; Ps. 49:18; Saarn. 5:14,158. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Ps. 55:23; Sananl. 30:8; Matt. 6:25,26; Hepr. 13:59. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja ansaan sekä moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sananl. 11:28; Sananl. 28:20; Matt. 13:22; Mark. 10:23,24; Jaak. 5:1,210. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 2. Moos. 23:8; Sananl. 15:16; Matt. 26:15,1611. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista ja tavoittele vanhurskautta, jumalanpelkoa, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. 2. Tim. 2:22; Hepr. 12:1412. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon olet hyvällä tunnustuksella tunnustautunut monen todistajan edessä. 1. Kor. 9:24,25; Fil. 3:12-14; 1. Tim. 1:18; 2. Tim. 4:713. Jumalan edessä, joka kaiken eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, kehotan sinua, 5. Moos. 32:39; Job 33:4; Matt. 27:11; Joh. 18:36,37; Ap. t. 17:25; 1. Tim. 5:2114. että pidät tahrattomasti ja moitteettomasti käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. 1. Tess. 5:2315. Sen on aikanaan antava meidän nähdä autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra, 5. Moos. 10:17; 1. Tim. 1:17; Ilm. 17:14; Ilm. 19:1616. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mitä kukaan ei voi lähestyä; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä – hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. 2. Moos. 33:20; 5. Moos. 4:12; Joh. 1:18; 1. Joh. 4:1217. Kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan elävään Jumalaan, joka antaa meille runsaasti kaikkea nautittavaksemme. Job 31:24,25; Ps. 62:11; Mark. 4:19; Mark. 10:24; Luuk. 12:15,16; 1. Tim. 4:1018. Kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja jakavat omastaan, 5. Moos. 15:7; 5. Moos. 15:10; Luuk. 6:38; 2. Kor. 9:6,7; Gal. 6:9,10; Hepr. 13:16; Jaak. 2:1619. kooten itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, jotta tarttuisivat kiinni iankaikkiseen elämään. Matt. 6:20; Luuk. 16:9; Fil. 3:2020. Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja pysy erossa tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja vastaväitteistä. 1. Tim. 4:6,7; 2. Tim. 1:14; 2. Tim. 2:14; Tit. 1:14; Tit. 3:921. Siihen tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo kanssasi! Aamen. 2. Tim. 2:18Kirjaudu
Rekisteröidy