Matt.

17. luku

Jeesus kirkastusvuorella

1. Sitten kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 2. Hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. 2. Moos. 34:29; 2. Piet. 1:16-183. Katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka puhuivat hänen kanssaan. 4. Niin Pietari ryhtyi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, teemme tähän kolme majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden." 5. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on rakas Poikani, johon olen mieltynyt, kuulkaa häntä." 5. Moos. 18:15; Matt. 3:17; Mark. 1:116. Kun opetuslapset sen kuulivat, he lankesivat kasvoilleen ja pelästyivät kovin. 7. Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä pelätkö." 8. Kun he nostivat silmänsä, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.

Jeesus sanoo Elian jo tulleen

9. Heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus kielsi heitä sanoen: "Älkää kertoko kenellekään tätä näkyä, ennen kuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista." Matt. 16:2010. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian pitää tulla ensin?" Mal. 4:5,611. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elia tosin tulee ja asettaa kaiken ennalleen. Luuk. 1:1712. Mutta sanon teille, että Elia on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika tulee kärsimään heiltä." Matt. 11:14; Matt. 14:9,1013. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta.

Jeesus parantaa kuunvaihetautisen pojan

14. Kun he saapuivat kansan luo, hänen luokseen tuli eräs mies, polvistui hänen eteensä 15. ja sanoi: "Herra, armahda poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin. Hän kaatuu usein tuleen ja usein veteen. 16. Toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät voineet häntä parantaa." 17. Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukukunta, kuinka kauan minun täytyy olla kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minulle." 5. Moos. 32:518. Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve. 19. Silloin opetuslapset menivät Jeesuksen luo erikseen ja sanoivat: "Miksi me emme voineet ajaa sitä ulos?" 20. Hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, sanoisitte tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta." Matt. 21:21; Mark. 11:23; Luuk. 17:6; 1. Kor. 13:221. Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.

Jeesus puhuu taas kärsimisestään

22. Kun he vaelsivat Galileassa, Jeesus sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, Matt. 16:21; Matt. 20:18,19; Luuk. 9:22; Luuk. 18:31; Luuk. 24:2623. ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." He tulivat hyvin murheellisiksi.

Jeesus maksaa temppeliveron

24. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?" 2. Moos. 30:13; 2. Aik. 24:625. Hän sanoi: "Maksaa." Kun hän tuli huoneeseen, Jeesus kysyi häneltä heti kohta: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaan vai vierailta?" 26. Kun hän vastasi: "Vierailta", Jeesus sanoi hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. Matt. 22:21; Room. 13:727. Mutta ettemme heitä loukkaisi, mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi."Kirjaudu
Rekisteröidy