Matt.

18. luku

Jeesus käskee karttamaan ylpeyttä ja kieltää viettelemästä lapsia

1. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Kuka sitten on suurin taivasten valtakunnassa?" 2. Hän kutsui luokseen lapsen, asetti sen heidän keskelleen 3. ja sanoi: "Totisesti sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette tule taivasten valtakuntaan. Matt. 19:14; Mark. 10:14,15; 1. Kor. 14:204. Sen tähden, se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Matt. 23:11,125. Se, joka ottaa luokseen yhden tällaisen lapsen minun nimeeni, ottaa luokseen minut. Matt. 10:426. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Mark. 9:42; Luuk. 17:1,27. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! 8. Mutta jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena tulet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. Matt. 5:29,30; Mark. 9:43-45; Mark. 9:47; Kol. 3:59. Jos silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen. 10. Katsokaa, ettette halveksi yhtään näistä pienistä; sillä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina Isäni kasvot, joka on taivaissa. Ps. 34:8; Hepr. 1:1411. Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.

Jeesus kertoo vertauksen eksyneestä lampaasta

12. Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä? 13. Ja jos hän sen löytää, totisesti sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet. 14. Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. 2. Piet. 3:9

Rikkovan veljen voittamisesta

15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, mene ja nuhtele häntä kahden kesken; jos hän sinua kuulee, olet voittanut veljesi. 3. Moos. 19:17; Sananl. 17:10; Sananl. 27:5,6; Luuk. 17:3; 1. Kor. 9:19; Gal. 6:1; Jaak. 5:19,2016. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla.' 5. Moos. 19:15; Joh. 8:17; 2. Kor. 13:1; Hepr. 10:2817. Mutta jos hän ei kuule heitä, ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, olkoon hän sinulle, kuin olisi pakana ja publikaani. Room. 16:17; 1. Kor. 5:9; 1. Kor. 5:13; 2. Tess. 3:14; 2. Joh. 1:1018. Totisesti sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Matt. 16:19; Joh. 20:2319. Vielä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen Isältäni, joka on taivaissa. Matt. 21:22; Mark. 11:24; 1. Joh. 3:22; 1. Joh. 5:1420. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä olen heidän keskellään." Matt. 28:20; Joh. 20:19; Joh. 20:26

Kuinka monta kertaa tulee antaa anteeksi

21. Silloin Pietari meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Aivanko seitsemän kertaa?" Luuk. 17:422. Jeesus vastasi hänelle: "En sano sinulle seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

Vertaus armottomasta palvelijasta

23. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tilin. 24. Kun hän rupesi tilintekoon, hänen eteensä tuotiin eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. 25. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, hänen isäntänsä määräsi myytäväksi hänet, hänen vaimonsa, lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 26. Niin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin maksan sinulle kaiken.' 27. Isännän kävi sääliksi tuota palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. 28. Mutta mentyään ulos palvelija tapasi erään palvelustoverinsa, joka oli hänelle velkaa sata denaaria; ja tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa.' 29. Niin hänen palvelustoverinsa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin maksan sinulle kaiken.' 30. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankilaan, kunnes hän maksaisi velkansa. 31. Kun nyt hänen palvelustoverinsa näkivät, mitä tapahtui, he tulivat kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat isännälleen kaiken, mitä oli tapahtunut. 32. Silloin hänen isäntänsä kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit, 33. eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua?' Matt. 6:12; Ef. 4:32; Kol. 3:1334. Hänen isäntänsä vihastui ja antoi hänet vanginvartijoille, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Hes. 25:12-17; Matt. 5:2635. Näin myös taivaallinen Isäni tekee teille, ellette kukin anna veljellenne sydämestänne anteeksi heidän rikkomisiaan." Sananl. 21:13; Matt. 6:15; Mark. 11:26; Jaak. 2:13Kirjaudu
Rekisteröidy