Matt.

19. luku

1. Tapahtui, että kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, hän poistui Galileasta ja tuli Juudean rajalle Jordanin tuolle puolen. 2. Paljon kansaa seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä.

Jeesus vastaa kysymykseen avioliitosta

3. Myös fariseuksia tuli hänen luokseen, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" 4. Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' 1. Moos. 1:27; 1. Moos. 5:25. ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? 1. Moos. 2:24; Mal. 2:15; 1. Kor. 6:16; Ef. 5:316. Niin siis he eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." 1. Kor. 7:10,117. He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hylätä hänet?" 5. Moos. 24:1; Matt. 5:318. Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hylätä vaimonne, mutta alusta niin ei ollut. 9. Mutta sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, tekee huorin; ja se, joka nai hylätyn, tekee huorin." Matt. 5:32; Luuk. 16:1810. Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, ei ole hyvä avioitua." 11. Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. 1. Kor. 7:7; 1. Kor. 7:1712. Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta asti, ovat syntyneet avioon kelpaamattomina, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen soveltaa itseensä, soveltakoon." 1. Kor. 7:32

Jeesus siunaa lapsia

13. Silloin hänen luokseen tuotiin lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. 14. Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta tyköni, sillä sellaisten on taivasten valtakunta." Matt. 18:315. Laskettuaan kätensä heidän päälleen hän poistui sieltä.

Jeesus ja rikas nuorukainen

16. Katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Hyvä opettaja, mitä hyvää minä tekisin, että omistaisin iankaikkisen elämän?" Luuk. 3:10-12; Luuk. 3:14; Luuk. 10:25-28; Ap. t. 16:3017. Niin hän sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? On ainoastaan yksi, joka on hyvä, Jumala. Mutta jos tahdot tulla elämään sisälle, pidä käskyt." 3. Moos. 18:5; Neh. 9:29; Hes. 20:11; Room. 10:5; Gal. 3:1218. Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 2. Moos. 20:12-16; 5. Moos. 5:16-2019. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'" 3. Moos. 19:18; Matt. 15:4; Matt. 22:39; Room. 13:9; Gal. 5:14; Ef. 6:2; Jaak. 2:820. Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä olen noudattanut, mitä vielä puuttuu?" 21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua." Matt. 6:20; Luuk. 12:33; 1. Tim. 6:1922. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, hän lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ps. 62:1123. Mutta Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti sanon teille: rikkaan on vaikea käydä sisälle taivasten valtakuntaan. 1. Tim. 6:9,10; Jaak. 5:1-324. Vielä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan käydä sisälle Jumalan valtakuntaan." 25. Kun opetuslapset sen kuulivat, he hämmästyivät kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" 26. Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista." 1. Moos. 18:14; Job 42:2; Jer. 32:17; Sak. 8:6; Luuk. 1:37

Jeesus lupaa seuraajilleen suuren armopalkan

27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä siitä saamme?" 28. Jeesus sanoi heille: "Totisesti sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, tekin, jotka olette minua seuranneet, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Luuk. 22:29,30; Ap. t. 3:21; 1. Kor. 6:2; 2. Tim. 2:12; Ilm. 3:2129. Jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista nimeni tähden, on saava satakertaisesti takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. 5. Moos. 33:9; Job 42:12; Hepr. 10:3430. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi." Matt. 8:11,12; Matt. 20:16; Luuk. 13:30Kirjaudu
Rekisteröidy