Kyösti Florin

Kyösti Florin

Kyösti Florin tuli uskoon vuonna 1978 Ruotsissa. Hän suoritti teologian tutkinnon Kanadassa ja on opiskellut mm. kasvatustiedettä ja terapeuttista sielunhoitoa.

Saarnat