Juha Parkkinen

Juha Parkkinen

Juha Parkkinen (KM) työskentelee yliopistonopettajana ja kouluttaa opinto-ohjaajia Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

Saarnat